Regulamin

« Wróć na listę wpisów

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku

prosimy o zapoznanie się poniższym regulaminem.

Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z przyjęciem oraz zaakceptowaniem regulaminu.

 

1)      Apartament wynajmowany jest na doby. Doba pobytowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

Gość w ApartView nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin najmu pokoju.

2)        7 dni przed przyjazdem należy uregulować z góry resztę opłaty za cały pobyt. Płatność można uregulować otrzymując wiadomość e-mail z linkiem do szybkich płatności.

3)      W dniu przyjazdu Gość powinien dokładnie obejrzeć apartament i zgłosić niezwłocznie ewentualne usterki pracownikowi ApartView. W takim przypadku Gość nie będzie obciążony kosztami naprawy, a usterka zostanie usunięta w najkrótszym, możliwym czasie. UWAGA! Usterki zgłoszone później niż w pierwszej dobie pobytu będą egzekwowane od aktualnych Gości (np.: zepsute drzwi balkonowe, pęknięte lustro)

4)      Okna balkonowe należy otwierać i zamykać oburącz według wskazówek podanych na ślusarce okiennej.

Nieprawidłowe otwieranie i zamykanie skutkują uszkodzeniem drzwi balkonowych, koszt naprawy wynosi 200 złotych brutto płatne przez gościa podczas pobytu w dniu naprawy lub w dniu wyjazdu podczas zdania apartamentu, jeśli szkoda nie została zgłoszona w trakcie pobytu.

5)      Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione we wszelkich urządzeniach znajdujących się w apartamencie - wszelkie szkody wyrządzone podczas pobytu należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi ApartView oraz uregulować gotówką.

6)      W przypadku wyjazdu przed planowanym terminem, nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane a opłacone dni.

7)      Na terenie całego apartamentu oraz pomieszczeń gospodarczych takich jak : kuchnia, łazienka, przedpokój, klatka schodowa, garaż podziemny obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA! Apartamenty posiadają balkony, na których dopuszcza się palenie. Właściciel za nieprzestrzeganie zakazu palenia w Apartamencie może oczekiwać opłaty w wysokości 200 zł.

8)      Osoby nie zameldowane w apartamencie mogą przebywać w nim od godziny 07:00 do godziny 22:00.

9)      Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00

10)    Wniosek o przedłużenie pobytu poza okres obejmujący wcześniejszą rezerwację Gość powinien zgłosić Wynajmującemu co najmniej dobę przed datą ostatniego dnia pobytu. Wynajmujący uwzględni wniosek o przedłużenie pobytu w miarę posiadanych możliwości.

11)    Każdorazowo opuszczając Apartament w czasie pobytu, Gość jest zobowiązany do jego zabezpieczenia poprzez:

zakręcenia wody, wyłączenie urządzeń elektrycznych, zgaszenia światła oraz zapalonych świec, zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz.

12)    Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy oraz mienie w nich pozostawione.

13)    Gość zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób nocujących w apartamencie ponad tę, która została określona, jako maksymalna podczas rezerwacji.  Jeśli liczba osób będzie większa, właściciel ma prawo żądać od Gościa dodatkowej płatności za dodatkowe osoby lub do natychmiastowego opuszczenia apartamentu przez wszystkich Gości.

14)    Organizowanie imprez w apartamencie jest zabronione.

15)    W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, Apartview zobowiązuje się do udostępnienia apartamentu zastępczego, podobnego do apartamentu pierwotnie zarezerwowanego, o ile będzie takim dysponowała. W przypadku braku wolnego apartamentu Apartview ma prawo anulować rezerwację.

16)    Apartview nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament oraz przerwami w dostawie mediów (TV, woda, gaz, prąd)

17)    Zabranie ze sobą zwierząt domowych dozwolone jest tylko w przypadku uprzedniej zgody Pracowników Apartview.

18)    Gość zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzaku na terenie całego obiektu.

19)    Wszystkie przedmioty wchodzące w skład wyposażenia apartamentów (w tym ręczniki) są własnością ApartView. Kradzież będzie zgłaszana odpowiednim służbom oraz karana finansowo.

20)    Zgubienie kluczy skutkuje karą finansową 400 zł

21)    Wniosek o przedłużenie pobytu poza okres obejmujący wcześniejszą rezerwację Gość powinien zgłosić Wynajmującemu co najmniej dobę przed datą ostatniego dnia pobytu. Wynajmujący uwzględni wniosek o przedłużenie pobytu w miarę posiadanych możliwości.

22)    Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone w apartamencie oraz w budynku, w którym znajduje się lokal.

23)    Niestosowanie się do w/w zasad może skutkować natychmiastowym, wypowiedzeniem najmu bez zachowania prawa do zwrotu pieniędzy za pobyt.

24)    Polityka ochrony danych osobowych Apartview Sp. z o.o. i Kristensen Group Investments Sp. z o.o. (spółki matki grupy kapitałowej) jest dostępna na stronach internetowych oraz w siedzibie tychże spółek. 

    

Drukuj


« Wróć na listę wpisów